Lektorka

RNDr. Ivana Jakubíková - lektorka a konstelářka

Rodinným konstelacím se věnuji více než 20 let. Seznámila jsem se s nimi v Praze, když tady začal působit Jan Bílý, jeden z prvních lektorů konstelací v Čechách a taky můj učitel této terapeutické, sebepoznávací metody.

Průběh, prožitky i tajemnost konstelací mě natolik zaujaly, že jsem se rozhodla studovat jajich zákonitosti u lektora Bhagata (Johnn Zeilhofer). Navštěvovala jsem pak semináře různých lektorů a učila se další metody práce se vztahy, emocemi, stresem, psychikou a energií, jako například kineziologii, metodu emoční svobody, SRT, NLP i energetické léčení.

Během mé dlouholeté praxe konstelářky jsem objevila vlastní způsob, jak co nejúčinněji podpořit potřebnou změnu, která je cílem konstelací. Znalosti fyziky a matematiky, které jsem získala studiem na MFF UK, se mi hodily pro porozumění dynamiky, která proudí nejenom během konstelací, ale která na nás působí v běžném životě a determinuje tak naše rozhodování i chování.

V procesu konstelace využívám dle potřeby i další metody a znalosti, kombinace kterých je účinná pro změnu mentálních programů, emoční stabilizaci nebo odpoutání se od programů z jiných životů. Vlastní automatická kresba mi dává důležité informace o klientovi.

Jako lektorka nechávám proces konstelace proudit v jejich přirozené dynamice dané osobním vývojem každého člověka. Atmosféra bezpečí, otevřenosti a pohody je důležitá, aby se lehce otevřela osobní nebo intimní témata. Upřednostňuji skupiny do 12 účastníků, kde je dostatek prostoru pro objasnění dějů nebo pro individuální doladění procesu konstelace.

Kromě lektorské práce dělám i individuální poradenství a terapie.